Inscripció Temporada 2020/2021

Horari d’oficina:
De Dilluns a Divendres de 17h a 20h.

Cal portar el Full d’inscripcio omplert amb les dades demanades i la documentacio adjunta solicitada, juntament amb el cost de l’inscripcio en efectiu.

Per poder fer l’inscripcio s’ha d’estar al corrent de pagament de les quotes de l’any anterior o qualsevol altre deute amb el club.

Es posa enconeixement que qualsevol rebut retornat es tindrà que abonar amb efectiu o mitjancant transferencia al club, si en el transcurs dels 5 dies hàbils següent al gir del rebut no s’ha efectuat el pagament es procedira a la retirada de fitxa i la prohibicio de participacio en els entrenaments de l’equip.

Volem recordar l’obligatorietat de la uniformitat, i que tots el jugadors han d adquirir el pack de roba del Club a X-TRAM SPORT de Mollerussa