Inscripció Temporada 2021/2022

Horari d’atenció: de Dilluns a Divendres de 17h a 20h.

Recomanem realitzar la inscripció a través de la web del Club. Si es realitza a l’oficina, cal portar la fulla d’inscripció correctament omplerta amb les dades demanades i la documentació adjunta sol·licitada, juntament amb el cost de la inscripció en efectiu.

Per poder realitzar la inscripció s’ha d’estar al corrent de pagament de les quotes de l’any anterior o qualsevol altre deute amb el club.

Es posa en coneixement que qualsevol rebut retornat s’haurà d’abonar amb efectiu o mitjançant transferència, si en el transcurs dels 5 dies hàbils següents al gir del rebut, no s’ha efectuat el pagament, es procedirà a la retirada de la llicència esportiva i la prohibició de participació en els entrenaments de l’equip.

Volem recordar l’obligatorietat de la uniformitat, i que tots els jugadors han d’adquirir el paquet de roba del CFJ Mollerussa del qual més endavant us informarem.