Inscripció Temporada 2023/2024

La inscripció es realitzarà per la pàgina web www.cfjmollerussa.com i, també es podrà realitzar telemàticament a les oficines de coordinació.

Per poder dur a terme la inscripció s’ha d’estar al corrent de pagament de les quotes de la temporada anterior o qualsevol altre deute amb el club.

El fet de dur a terme la inscripció, significa el CFJ Mollerussa guarda la plaça per la pròxima temporada i que l’àrea esportiva decidirà a criteri tècnic a quin equip serà ubicat el vostre fill/a.

Es posa en coneixement que qualsevol rebut retornat s’haurà d’abonar amb efectiu o mitjançant una transferència, si en el transcurs del 5 dies hàbils següents al gir del rebut, no s’ha efectuat el pagament, es procedirà a la retirada de la llicència esportiva i la prohibició de participació en els entrenaments de l’equip.

Recordar l’obligatorietat de la uniformitat, i que tots els jugadors/es han d’adquirir el paquet de roba del CFJ Mollerussa, que trobareu a la mateixa pàgina web de www.cfjmollerussa.com